Παραδοσιακά Λουκάνικα Τρικάλων

Get Adobe Flash player

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας συνεργάζεται εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα με ένα ευρύ πελατολόγιο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προιόντα .
Συνεργάζεται και εξάγει προιόντα σε Ευρωπαικές χώρες (Ολλανδία-Γερμανία,) όπως επίσης και στις Βαλκανικές χώρες.
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο πανεπιστημιακό Ερευνητικό πρόγραμμα FP7 διακίνησης προιόντων που διενεργεί το τμήμα Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού πλούτου και περιβαλλοντος του Τ.Ε.Ι Λαμίας.
Συμμετοχή της εταιρείας μας σε προγράμματα γαστρονομίας και Μεσογειακής Διατροφής.
Συμμετοχή του προσωπικού σε πιστοποιημένα προγράμματα εξειδίκευσης και βελτίωσης παραγωγής προιόντων.